Radost Čakovec : Folka Borovje

Radost Čakovec : Koš Celovec

Koš Celovec : Krka

Radost Čakovec : Krka